رفتار تغذیه ای خانواده با کودک

دربسیاری از جوامع تغذیه مترادف با مراقبت است. لغت Nurture به زبان انگلیسی به معنی پرورش، تربیت، تغذیه، غذا، پروردن و بزرگ کردن است.

رفتار غذایی خانواده با کودک

دربسياري از جوامع تغذيه مترادف با مراقبت است. لغت Nurture به زبان انگليسي به معني پرورش، تربيت، تغذيه، غذا، پروردن و بزرگ کردن است. بي شک براي رشد و تکامل طبيعي شيرخواران و کودکان خردسال نه تنها بايد نيازهاي اساسي جسمي ( تغذيه، بهداشت، پوشاک، سرپناه، ايمني ) را تامين کرد بلکه نيازهاي رواني، اجتماعي ( عاطفي ) آن ها نيز بايد برآورده شوند.

میان‌وعده غذایی کودکان

میان‌وعده غذایی کودکان

 در ابتدا باید توجه کنید که میان‌وعده‌های غذایی کودکان نباید کسالت آور باشند. برای بسیاری از کودکان میان‌وعده‌های غذایی حکم نوعی سرگرمی و تفریح را دارند، و لزوماً بد نیستند.

حسایت غذایی کودکان

حساسیت غذایی و کودکان

حساسیت غذایی در كودكان عارضه‌ای است كه به گفته كارشناسان طی 20 سال اخیر به دلیل تنوع غذاهای صنعتی، دو برابر شده است.

نکاتی پیرامون غذا دادن به کودکان

نکاتی پیرامون غذا دادن به کودکان

نکاتی که باید در غذا دادن به کودکان رعایت کرد.

بدغذایی بچه‌ها

بدغذایی بچه‌ها

در بسیاری از موارد، تصور والدین از خوب یا بد غذا خوردن فرزندانشان با داده های علمی و واقعی، همخوانی ندارد.

 صبحانه کودکان

صبحانه کودکان

در ابتدا باید توجه کنید که میان‌وعده‌های غذایی کودکان نباید کسالت آور باشند. برای بسیاری از کودکان میان‌وعده‌های غذایی حکم نوعی سرگرمی و تفریح را دارند، و لزوماً بد نیستند.

تغذیه دانش اموز

تغذیه دانش اموز

تغذیه، یکی از مسائلی است که کمک شایانی در یادگیری بهتر به دانش آموزان می کند