خدمات رایگان

آیا اضافه وزن دارید

با استفاده از ابزار پایین می توانید مقدار اضافه وزن خود را بر مبنای شاخص توده بدن (bmi) بدست آورید.

{source}
<?php
session_start();

$firsttext="شاخص توده بدن شما برابر با %%BMI%%. و به معنی در محدوده  %%BMIMSG%% می باشد.";

$normaltext="وزن شما مناسب است. سعی کنید در همین محدوده نگه دارید";

$lowertext="شاخص توده بدن شما کمتر از مقدار 18/5 تا 24/5 می باشد<br>بر مبنای قد شما ، وزن شما می بایست در محدوده  <strong>%%LOWERLIMIT%% lbs</strong> / <strong>%%LOWERLIMITKG%% kg</strong> تا<strong>%%UPPERLIMIT%% lbs</strong> / <strong>%%UPPERLIMITKG%% kg</strong>";

$uppertext="شاخص توده بدن شما بیشتر از مقدار طبیعی 18/5 تا 24/5 می باشد. <br>وزن شما بر مبنای قد شما می بایست در محدوده  <strong>%%LOWERLIMIT%% lbs</strong> / <strong>%%LOWERLIMITKG%% kg</strong> تا<strong>%%UPPERLIMIT%% lbs</strong> / <strong>%%UPPERLIMITKG%% kg</strong>";
?>
<style type="text/css">
.calculator_div
{
    font-size:11px;
    font-family:verdana, arial, sans-serif;
    border:2pt solid #4444FF;
    padding:25px;
    margin:auto;
    width:300px;
}

.calculator_div label
{
    display:block;
    float:left;
    width:100px;   
}
</style>
<?php
if(!empty($_POST['calculator_ok']))
{
    // set vars in session
    foreach($_POST as $key=>$var)
    {
        $_SESSION['bmi_calc_'.$key]=$var;
    }

    if($_POST['system']=='english')
    {
        $height=$_POST['height_ft_en']*12+$_POST['height_in_en'];
        $bmi=($_POST['weight_en']*703) / ($height*$height);   
    }
    else
    {
        $height=$_POST['height_met']/100;
        $bmi=$_POST['weight_met'] / round(($height*$height),2);
    }   
   
    $bmi=number_format($bmi,1,".","");
   
    // prepare message for the user
    if($bmi<=18.5)
    {
        $bmimsg="کسر وزن";
    }
   
    if($bmi>18.5 and $bmi<=24.9)
    {
        $bmimsg="نرمال";   
    }
   
    if($bmi>=25 and $bmi<=29.9)
    {
        $bmimsg="اضافه وزن";           
    }
   
    if($bmi>=30)
    {
        $bmimsg="خیلی چاق";       
    }
   
    // what is the weight range?
    if($bmimsg!='نرمال')
    {
        if($_POST['system']=='english')
        {           
            $lowerlimit=number_format(( 18.5 * ($height*$height) ) / 703);
            $lowerlimitkg=number_format($lowerlimit*0.453,1,".","");
           
            $upperlimit=number_format(( 24.9 * ($height*$height) ) / 703);
            $upperlimitkg=number_format($upperlimit*0.453,1,".","");   
        }
        else
        {
            $lowerlimit=number_format( 18.5 * ($height*$height) * 2.204 );
            $lowerlimitkg=number_format(18.5 * ($height*$height),1,".","");
           
            $upperlimit=number_format( 24.9 * ($height*$height) * 2.204 );
            $upperlimitkg=number_format(24.9 * ($height*$height),1,".","");   
        }
    }
   
    //prepare texts
    $firsttext=str_replace("%%BMI%%",$bmi,$firsttext);
    $firsttext=str_replace("%%BMIMSG%%",$bmimsg,$firsttext);
    $lowertext=str_replace("%%LOWERLIMIT%%",$lowerlimit,$lowertext);
    $lowertext=str_replace("%%LOWERLIMITKG%%",$lowerlimitkg,$lowertext);
    $lowertext=str_replace("%%UPPERLIMIT%%",$upperlimit,$lowertext);
    $lowertext=str_replace("%%UPPERLIMITKG%%",$upperlimitkg,$lowertext);
    $uppertext=str_replace("%%LOWERLIMIT%%",$lowerlimit,$uppertext);
    $uppertext=str_replace("%%LOWERLIMITKG%%",$lowerlimitkg,$uppertext);
    $uppertext=str_replace("%%UPPERLIMIT%%",$upperlimit,$uppertext);
    $uppertext=str_replace("%%UPPERLIMITKG%%",$upperlimitkg,$uppertext);       
}
?>
    <form method="post">
    <div class="calculator_div">
        <div>
         <input type="radio" value="metric" name="system" <?php if($_SESSION['bmi_calc_system']!='' and $_SESSION['bmi_calc_system']=='metric') echo "checked='true'";?> onclick="changeSystem('metric');"> Metric</div>
        &nbsp;
        <input type="radio" value="english" name="system" <?php if($_SESSION['bmi_calc_system']=="" or $_SESSION['bmi_calc_system']=='english') echo "checked='true'";?> onclick="changeSystem('english');"> English
       
           <div><label>وزن شما</label>
            <span id="englishWeight" style="display:<?php echo ($_SESSION['bmi_calc_system']=='' or $_SESSION['bmi_calc_system']=='english')?'block':'none'?>;"><input type="text" name="weight_en" size="6" value="<?php echo !empty($_SESSION['bmi_calc_weight_en'])?$_SESSION['bmi_calc_weight_en']:""?>"> lbs</span>
            <span id="metricWeight" style="display:<?php echo (($_SESSION['bmi_calc_system']=="" or $_SESSION['bmi_calc_system']=='english'))?'none':'block'?>;"><input type="text" name="weight_met" size="6" value="<?php echo !empty($_SESSION['bmi_calc_weight_met'])?$_SESSION['bmi_calc_weight_met']:""?>"> kg</span>
        </div>     
        <div><label>قد شما</label>
            <span id="englishHeight" style="display:<?php echo (($_SESSION['bmi_calc_system']=='' or $_SESSION['bmi_calc_system']=='english'))?'block':'none'?>;"><input type="text" size="6" name="height_ft_en" value="<?php echo !empty($_SESSION['bmi_calc_height_ft_en'])?$_SESSION['bmi_calc_height_ft_en']:""?>"> ft
            &nbsp; <input type="text" size="6" name="height_in_en" value="<?php echo ($_SESSION['bmi_calc_height_in_en']!='')?$_SESSION['bmi_calc_height_in_en']:""?>"> in</span>
            <span id="metricHeight" style="display:<?php echo ($_SESSION['bmi_calc_system']=='' or $_SESSION['bmi_calc_system']=='english')?'none':'block'?>;">
            <input type="text" name="height_met" size="6" value="<?php echo ($_SESSION['bmi_calc_height_met']!='')?$_SESSION['bmi_calc_height_met']:""?>"> cm
            </span>
        </div>
        <div align="center">
            <input type="hidden" name="calculator_ok" value="ok">
            <input type="submit" value="اضافه وزن دارم؟">
        </div>
       
    </div>   
    </form>   

<?php if(!empty($_POST['calculator_ok'])):?>
<div class="calculator_table">
    <p><?=$firsttext?></p>
    <?php   
    switch($bmimsg)
    {   
       case 'نرمال':
             // you can echo here if you want for normal weight people
       break;
      
       case 'کسر وزن':              
               echo $lowertext;
       break;
                                            
       default:
               echo $uppertext;
        break;                             
      }
      ?>
     
      <p align="center"><a href="http://www.<?=$_SERVER['HTTP_HOST'];?><?=$_SERVER['REQUEST_URI']?>">محاسبه دوباره</a></p>
</div>
<?php endif;?>


<script type="text/javascript">
function changeSystem(s)
{
    if(s=='english')
    {
        document.getElementById('englishWeight').style.display='block';
        document.getElementById('englishHeight').style.display='block';
        document.getElementById('metricWeight').style.display='none';
        document.getElementById('metricHeight').style.display='none';
    }
    else
    {
        document.getElementById('englishWeight').style.display='none';
        document.getElementById('englishHeight').style.display='none';
        document.getElementById('metricWeight').style.display='block';
        document.getElementById('metricHeight').style.display='block';
    }
}
</script>

{/source}

از ابزار دیگری که در سایت قرار داده شده نیز می توانید وزن ایدال و مناسب خود را بر مبنای قد و جنسیت خود بدست آورید. کلیک کنید

مطلب مرتبط: رژیم لاغری آنلاین
نرم افزار رژیم لاغری، برنامه کاهش وزن خود را به صورت آنلاین در موبایل و ایمیل خود دریافت کنید
رژیم لاغری
 

دکتر فتحی
Author: دکتر فتحی

امیدوارم کمکی هرچند کوچک به ارتقا سلامت جامعه شود. سوالات خود را می توانید در انجمن سلامتی مطرح نمایید برای مطرح کردن سوال کلیک کنید. جهت مطرح کردن سوالات خصوصی کلیک کنید.
.


کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند

نظرات (32)

رتبه 0 از 5 بر مبنای 0 رای
 1. آرام اسمی پور

سلام آقای دکتر خسته نباشید من۱۸سالمه و ۷۰کیلو وزن دارم.خیلی راه ها امتحان کردم ولی به نتیجه ای نرسیدم

  پیوست ها
 
 1. هاجر

سلام آقای دکتر درخواست رژیم داشتم

  پیوست ها
 
 1. رویا‌ی

اقای‌دکتر‌من‌قدم‌۱۵۸ووزنم‌۹۰کیلو‌است‌وداروی‌ضد‌اضطراب‌مصرف‌میکنم‌لطفا‌برای‌لاغری.راهنمایی‌بفرمایید‌باتشکر

  پیوست ها
 
 1. دکتر فتحی    رویا‌ی

با سلام
فرم درخواست رژیم غذایی را در سایت پر نمایید تا رژیم غذایی مناسب برایتان ارسال شود

  پیوست ها
 
 1. بهار

سلام خسته نباشین من قدم 160 و وزنم 57 کیلو هستش اما شکم دارم و میخوام لاقل 5 کیلو دیگه لاغر شم و شکم و رونم اب شه چیکار کنم

  پیوست ها
 
 1. دکتر فتحی    بهار

با سلام
فرم درخواست رژیم غذایی را در سایت پر نمایید

  پیوست ها
 
 1. ali

سلام من علی هستم و 13 سال دارم من به تازگی به تمرینات بدن سازی می روم اما شایعات و حرف های دوستانم مرا بسیار می ترساند از این قبیل که می گویند بدن سازی قد را می سوزاند من اول اعتنایی به حرف هایشان نکردم اما الان واقعا نگرانم که مبادا برای من ضرری...

سلام من علی هستم و 13 سال دارم من به تازگی به تمرینات بدن سازی می روم اما شایعات و حرف های دوستانم مرا بسیار می ترساند از این قبیل که می گویند بدن سازی قد را می سوزاند من اول اعتنایی به حرف هایشان نکردم اما الان واقعا نگرانم که مبادا برای من ضرری داشته باشد من در این زمینه نظر شما را می خواهم بدانم.با تشکر

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. دکتر فتحی    ali

با سلام
بهتر است تمرینات بدنسازی را از سن 11 – 14 سالگی شروع کرد همچنین توصیه می شود از وزنه های سبک استفاده نمایید تمرینات بدنسازی باعث کاهش وزن نمی شوند همچنین یک تحقیق نشان داده است که تمرینات وزنه برداری بر ترشح تستوسترون و رشد قدی موثر است...

با سلام
بهتر است تمرینات بدنسازی را از سن 11 – 14 سالگی شروع کرد همچنین توصیه می شود از وزنه های سبک استفاده نمایید تمرینات بدنسازی باعث کاهش وزن نمی شوند همچنین یک تحقیق نشان داده است که تمرینات وزنه برداری بر ترشح تستوسترون و رشد قدی موثر است ولی اگر شما ورزش را برای افزایش قد انجام می دهید ورزش هایی مانند پیاده روی، بسکتبال، والیبال، شنا و دویدن مناسب ترند.

ادامه مطلب
  پیوست ها
 
 1. فاطمه

  پیوست ها
 
 1. ملینا

ماله من نورماله
18.8

  پیوست ها
 
 1. داداش اصغر


منم نرمالم

  پیوست ها
 
 1. erfan

يا خدااااااا

حداقل ١٨ كيلو اضافه وزن دارم

  پیوست ها
 
 1. معصومهههههههههه

خیلی خوشحالم که اضافه وزن ندارم

  پیوست ها
 
 1. محمدجوادفارسی

سلام من وزن خودم رو نمیدونم چقدره؟

  پیوست ها
 
 1. mehrangiz

من نرمااااااااااااااااااااااالمp

  پیوست ها
 
 1. ada

  پیوست ها
 
 1. ندا

سلام من حدود شش کیلو اضافه وزن دارم دوس دارم شکمم اب شه چکار باید بکگنم؟

  پیوست ها
 
 1. عطا

من این سایت را خیلی دوست دارم

  پیوست ها
 
 1. مریم ارغوان

من بارژیم وورزش وزن کم کردم چکارکنم که صورت پر شود ممنون.

  پیوست ها
 
 1. ف(62)

سلام..من قدم 173و وزنم85بود..از عید قربان تا حالا تونستم وزنم رو به78برسونم..هیچی هم از رژیم غذاییم حذف نکردم..منتها نمیدونم چرا موهای سرم میریزن؟لطفا راهنماییم کنید

  پیوست ها
 
 1. سسسس

  پیوست ها
 
 1. naval

با سلام 20سالمه و وزنم 68 اسخون بندی متوسطی دارم می خواستم بدونم چه رژیمی باید بگیرم که به وزن اید آل برم با تشکر از شما

  پیوست ها
 
 1. ف62

از راهنمایی هاتون متشکرم

  پیوست ها
 
هنوز هیچ نظری درباره این پست وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به صورت مهمان ثبت نام or ورود به حساب کاربری
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location
© 2018 , وب سایت رژیم سلامتیاستفاده از مطالب تنها با درج لینک مستقیم مجاز است.

Search