رژیم غذایی

تفسیر تست های عملکرد کبد

تفسبر ازمایشات به عهده پزشک استتست های عملکرد کبدی، آزمایش های خون هستند که برای کمک به تشخیص و نظارت بر بیماری یا آسیب کبدی استفاده می شود. آزمون اندازه گیری سطح آنزیم ها و پروتئین های خاص در خون شما هستند که قبلاً آزمایش عملکرد کبد (LFTs) نامیده می شد یک گروه از آزمایش خون هستند که التهاب و آسیب به کبد را تشخیص می دهد. همچنین با این تست ها می توان عملکرد کبد را بررسی کرد تست های آنزیمی کبد شامل ALT، AST، آلکالن فسفاتاز و تست های عملکرد واقعی کبدی (LFTs) شامل PT،INR، آلبومین، بیلی روبین است.


اعمال کبد چیست؟
تست آنزیم های کبدی  ALT و AST   
تست های واقعی عملکرد کبد
میزان طبیعی AST و ALT چه هستند؟
داروهایی که باعث افزایش در تست آنزیم های کبدی می شوند
شرایطی که می تواند سطوح آمینوترانسفرازها را بسیار بالا ببرد
برخی از علل کمتر شایع بالا برنده آزمایش خون کبد عبارتند از
ارزیابی افراد سالم با آنزیم های غیر طبیعی کبد توسط پزشک

اعمال کبد چیست؟

اعمال کبد عبارتند:
سم زدایی خون
تولید فاکتورهای مهم لخته شدن، آلبومین و بسیاری از پروتئین های مهم دیگر
سوخت و ساز ( پردازش ) داروها و مواد مغذی
پردازش محصولات زائد هموگلوبین و سلول های دیگر
ذخیره ویتامین ها، چربی، کلسترول و صفرا
تولید گلوکز ( گلوکونئوژنز یا سنتز گلوکز و انتشار آن در طول گرسنگی )
سلول ها در کبد شامل پروتئین هایی به نام آنزیم که سبب انجام واکنش های شیمیایی می شود.

مطلب مرتبط: رژیم لاغری آنلاین
نرم افزار رژیم لاغری، برنامه کاهش وزن خود را به صورت آنلاین در موبایل و ایمیل خود دریافت کنید
رژیم لاغری
 

تست آنزیم های کبدی ALT و AST    

هنگامی که سلول های کبدی آسیب دیده یا نابود شوند آنزیم های موجود در سلول ها به داخل خون نشت می کند که آنها با آزمایش خون سنجیده می شود. ALT و AST  دو آنزیم کبدی اصلی هستند.
آسپارتات آمینوترانسفراز (AST)، که قبلا به نام SGOT  نامیده می شد آنزیمAST  علاوه بر کبد در عضلات قلب، ماهیچه، کلیه و مغز قرار دارد برای مثال، سطح AST سرم در حملات قلبی و یا آسیب عضلانی افزایش می یابد لذا یک شاخص بسیار خاص آسیب کبدی نیست.
آلانین آمینوترانسفراز (ALT)، که قبلا به نامSGPT  نامیده می شد  ALTتقریبا به طور انحصاری در کبد یافت می شود.
اگر ALT و  AST در خون با هم در مقادیر بالا باشد آسیب کبدی به احتمال زیاد موجود است.
تست های آنزیمی کبد مانند ( فسفاتاز، 5 Nucleotidase و GGT ) است
یکی دیگر از وظایف کلیدی کبد تولید صفرا است که به هضم چربی کمک می کند صفرا از طریق کبد در یک سیستم لوله های کوچک (مجاری) جریان می یابد و در نهایت در کیسه صفرا در زیر کبد ذخیره می شود.
هنگامی که جریان صفراوی کاهش و یا مسدود شود سطح خونی آنزیم های خاص کبدی افزایش می یابد:
آلکالن فسفاتاز
5 نوکلئوتیداز
( Gamma-glutamyl transpeptidase ( GGT GGT: این آنزیم آسیب دیدگی احتمالی کبد را نشان می دهد اگر سطح غیر طبیعی بیشتر باشد بیشتر احتمال آسیب کبدی وجود دارد. سطوح طبیعی GGT در حدود 9 - 48 واحد در لیتر می باشد.
تست های کبدی ممکن است برای یک یا همه این آنزیم ها در خون چک شود. آلکالن فسفاتاز اغلب انجام می شود.
ALP آلکالن فسفاتاز:  کبد بالاترین مقدار این آنزیم را سنتز می کند همچنین سطح بالای آن در خون ممکن است به علت آسیب کبدی یا دلایل دیگر باشد.  سطوح طبیعی  ALP در حدود 45 - 115  واحد در لیتر می باشد.
اگر آلکالن فسفاتاز، 5 نوکلئوتیداز و یا GGT بالا باشند یک مشکل در جریان صفرا به احتمال زیاد وجود دارد. مشکلات جریان صفرا می تواند به علت مشکل در کبد، کیسه صفرا، یا لوله های اتصال به آنها باشد.

تست های واقعی عملکرد کبد

تست های عملکرد کبد PT و INR
کبد پروتئین ضروری برای لخته شدن طبیعی خون را می سازد تست های عملکرد کبدی واقعی توانایی کبد را برای ساخت این پروتئین ها چک می کنند و آنها عبارتند از:
زمان پروترومبین ( PT ):  یک تست برای تعیین زمان لخته شدن نمونه خون است  اگر سطوح فاکتورهای انعقادی پایین باشد زمان پروترومبین طولانی تر است مقادیر نرمال در حدود 9.5- 13.8ثانیه است.
نسبت بین المللی( INR ):  یک آزمون واقعی نیست یک راه استاندارد برای همه آزمایشگاه به گزارش PT است بنابراین نتایج آنها با دقت با یکدیگر مقایسه می شود.
در افراد مبتلا به بیماری شدید کبدی PT و  INRافزایش می یابد زیرا کبد نمی تواند به میزان طبیعی فاکتورهای انعقادی بسازد یک سطح بالای PT می تواند در بسیاری از علل دیگر علاوه بر بیماری کبدی وجود داشته باشد.
PT  اغلب همراه با PTT  ( زمان نسبی ترومبوپلاستین ) چک می شود که یک تست عملکرد کبد نیست اگرPT  و یا  PTT بالا باشند ممکن است مشکل خونریزی یا لخته شدن خون وجود داشته باشد.
تست آلبومین: کبد همچنین آلبومین را می سازد آلبومین یک پروتئین ضروری است که در خون در گردش است آلبومین در افراد مبتلا به بیماری شدید مزمن کبدی پایین است. توجه داشته باشید که بسیاری از شرایط دیگر بیماری کبدی ممکن است سبب کاهش سطح آلبومین شود مقادیر نرمال در حدود 3.5 تا 5 گرم / دسی لیتر است.
تست بیلی روبین - بیلی روبین یک محصول زائد در اثر تجزیه گلبولهای قرمز خون است کبد بیلی روبین را پردازش می کند بنابر این می تواند در مدفوع دفع شود بیلی روبین در مجاری صفراوی کبد جریان یافته و در صفرا محلول است.
سطح خونی بیلی روبین در افراد ممکن است در اثر اختلال جریان صفرا افزایش یابد این می تواند در اثر بیماری شدید کبدی، بیماریهای کیسه صفرا، یا سایر شرایط سیستم صفراوی رخ دهد سطح بیلی روبین بسیار بالا باعث زردی، که در آن پوست و سفیدی چشم زرد می شود بیلی روبین یک آزمون عملکرد مفید کبد در افراد با مشکل جریان صفراوی است. سطح بیلی روبین ممکن است در افراد مبتلا به یک نوع کم خونی به نام کم خونی همولیتیک بالا رود. مقادیر نرمال در حدود 0.1 - 1.0  میلی گرم/  دسی لیتر بود.

میزان طبیعی  AST و ALT چه هستند؟

مقادیر میزان طبیعی AST) SGOT) در حدود 5 تا 40  واحد در هر لیتر سرم ( بخش مایع خون ) است.
مقادیر میزان طبیعی ALT ) SGPT ) در حدود  7تا 56 واحد در هر لیتر سرم است.
با این حال، دامنه عدد AST و ALT ممکن است کمی بسته به روش و پروتکل های استفاده شده توسط آزمایشگاه های مختلف در سراسر جهان، متفاوت باشد با این حال، محدوده مرجع نرمال به طور معمول توسط هر آزمایشگاه ارائه در چاپ گزارش های فردی هر بیمار آورده می شود.
 AST ) SGOT)  و ALT ) SGPT )  شاخص های منطقی حساس از آسیب کبدی یا آسیب ناشی از انواع مختلف بیماری ها است با این حال، باید تاکید کرد که سطح بالاتر از حد معمول آنزیم های کبدی نباید به طور خودکار با آسیب کبدی برابر دانسته شود آنها ممکن است نشانه مشکلات کبدی باشند یا نباشند به عنوان مثال، افزایش این آنزیم ها می تواند با آسیب های عضلانی رخ دهد تفسیرAST  وALT  بالا بستگی به نتایج کل ارزیابی بالینی یک فرد دارد لذا بهتر است ارزیابی بیماری های کبدی و بیماری های عضلانی توسط پزشکان انجام شود.
علاوه بر این، سطح دقیق آنزیم های کبدی به خوبی با میزان مشکلات کبدی و تشخیص بیماری بستگی ندارد بنابر این سطح دقیق AST ) SGOT )  و  ALT ) SGPT  )  نمی تواند برای تعیین درجه بیماری کبدی یا پیشگویی آن در آینده و پیش آگهی برای کارکرد کبد استفاده می شود به عنوان مثال، افراد با هپاتیت A ویروسی حاد ممکن است سطحAST  وALT  بسیار بالا باشد ( گاهی هزاران واحد / لیتر ) اما اغلب افراد مبتلا به هپاتیت A ویروسی حاد کاملا بهبود می یابند بدون اینکه بیماری باقی بماند در مقابل، افراد با عفونت مزمن هپاتیتC  به طور معمول تنها مقدار کمی سطح AST و ALT بالا دارند در حالی که داشتن آسیب کبدی قابل توجه و حتی زخم های پیشرفته کبدی ( سیروز ) وجود دارد.
تعداد پلاکت ها: پلاکت کم ( ترومبوسیتوپنی ) علل زیادی دارد و یکی از آنها پیشرفت بیماری کبدی است. شمارش پلاکت حدود 150000 تا 400000 میکرولیتر به ازای هر (MCL) است.
قند: میزان گلوکز در بدن با انواع مکانیزم ها بستگی دارد. کبد می تواند گلوکز را در خون برای تغذیه سلول ها در موارد گرسنگی با مصرف خوراکی گلوکز ناکافی آزاد کند. این فرایند، به نام گلوکونئوژنز، یکی دیگر از تابع اصلی کبد است. در بیماری پیشرفته کبدی، این تابع از کبد برای سطوح پایین غیرعادی گلوکز، ( در غیاب مصرف خوراکی مناسب ) به خطر می افتد. در مقابل، تعداد زیادی از افراد مبتلا به سیروز کبدی عدم تحمل گلوکز و دیابت پیدا می کنند.
GGT ( گاما-glutamyl transpeptidase ): این آنزیم آسیب دیدگی احتمالی کبد را نشان می دهد سطوح طبیعی GGT در حدود 9- 48 واحد در لیتر می باشد.
ALP ( آلکالن فسفاتاز ): کبد سنتز بالاترین مقدار این آنزیم را دارد سطح بالای آن در خون ممکن است به دلایل آسیب کبدی باشد سطوح طبیعی ALP در حدود 45 - 115 واحد در لیتر می باشد.
LD یا LDH ( لاکتات دهیدروژناز ): این آنزیم ممکن است در بسیاری از انواع بیماری ها مانند بیماری های کبدی بالا رود. سطح عادی حدود 122 تا 222 واحد در لیتر است

داروهایی که باعث افزایش در تست آنزیم های کبدی می شوند

انواع داروها می توانند سبب سطح غیر طبیعی آنزیم های کبدی در بعضی از افراد شود.
نمونه هایی از داروهای رایج با مسمومیت کبد عبارتند از:
داروهای کاهش دهنده درد مانند:
آسپرین،
استامینوفن ( تیلنول )،
ایبوپروفن (Advil ، و موترین )،
ناپروکسن ( Naprosyn، Naprelan، Anaprox، ناپروکسن )،
دیکلوفناک (Voltaren ، Cataflam، ولتارن-XR )، و
phenylbutazone (Butazolidine)
داروهای ضد تشنج مانند:
فنی توئین (دیلانتین)،
والپروئیک اسید ( والپوریک، والپوریک ER، والپرات، Depacon )،
کاربامازپین (Tegretol، Tegretol XR، Equertro)، و
فنوباربیتال
آنتی بیوتیک هایی مانند:
تتراسایکلین ها، (به عنوان مثال، تتراسایکلین [Achromycin])
سولفونامیدها،
ایزونیازید (INH) (Nydrazid، Laniazid)
سولفامتوکسازول (Gantanol)،
تری متوپریم (Trimpex. Proloprim، Primsol)
نیتروفورانتوئین (Macrodantin. Furadantin. Macrobid)،
فلوکونازول (دردسترس) و برخی دیگر از ضد fungals، و غیره
داروهای پایین آورنده کلسترول مثل استاتین ها:
لووستاتین (Mevacor، Altocor)،
pravastatin (Pravachol)،
آتورواستاتین (Lipitor)،
فلووستاتین (Lescol)،
سیموستاتین (Zocor)،
روزوواستاتین (Crestor موجب)، و
نیاسین
داروهای قلبی عروقی از قبیل:
آمیودارون (Cordarone)،
هیدرالازین (Apresoline)
کویندین (Quinaglute، Quinidex) و غیره
داروهای دیگر مانند:
داروهای ضد افسردگی شامل سه حلقه ای
تست های آنزیمی کبدی غیرطبیعی ناشی از دارو، معمولا هفته ها تا ماهها پس از قطع دارو به حالت طبیعی بر میگردد.

شرایطی که می تواند سطوح آمینوترانسفرازها را بسیار بالا ببرد

سطح AST و ALT سرم در برخی شرایط کبد در هر نقطه می تواند تا ده برابر از سقف حالت عادی تا هزاران واحد / لیتر برساند بالاترین میزانALT  و AST به علت مرگ سریع سلول های کبدی ( نکروز گسترده کبد ) اگر چه این درجه از افزایش سطح آنزیم های کبدی رایج نیست ولی می تواند در شرایطی رخ دهد مانند:
هپاتیت حاد ویروسی A یا B
آسیب عمیق کبدی تحمیل شده توسط سموم، مانند مصرف بیش از حد استامینوفن ( تیلنول ) یا مسمومیت با قارچ.
سقوط طولانی مدت سیستم گردش خون ( شوک )، زمانی که کبد از خون تازه دارای اکسیژن و مواد مغذی محروم باشد.
همچنین، سطحAST  و ALT می تواند در نتیجه بیماری های شدید عضلانی بسیار بالا رود.

برخی از علل کمتر شایع بالا برنده آزمایش خون کبد عبارتند از:

نادرترین دلایل ایجاد غیر طبیعی آنزیم های کبدی در ایالات متحده آمریکا شامل هماکروماتوزیس ( اضافه بار آهن )، بیماری ویلسون، کمبود Alpha-  1-antitrypsin ، بیماری سلیاک، بیماری کرون، کولیت اولسراتیو و التهاب هپاتیت اتوایمون می باشد.
هماکروماتوزیس -  یک اختلال ژنتیکی به ارث رسیده است که در آن جذب بیش از حد آهن در رژیم غذایی منجر به تجمع آهن در کبد در اثر التهاب، زخم و اسکار کبد می باشد اگر بیماری تشخیص یا درمان نشود، می تواند به سیروز هماکروماتوزیس و نارسایی کبدی پیشرفت کند.
بیماری ویلسون - بیماری ارثی بوده که سبب تجمع بیش از حد مس در بافت های مختلف از قبیل کبد و مغز می شود مس اضافی در کبد می تواند منجر به التهاب مزمن کبد شود در حالی که مس در مغز منجر به مشکلات روانی و حرکتی می شود.
کمبود Alpha-1-antitrypsin - اختلالی ارثی است که در آن کمبود گلیکوپروتئین ( carbohydrate-protein complex ) که alpha-1-antitrypsin نامیده می شود منجر به بیماری ریوی مزمن ( آمفیزم ) و بیماری کبدی مزمن می شود.
هپاتیت اتوایمون - هپاتیت اتوایمون، نتایجی از آسیب کبدی در اثر آنتی بادی های خود بدن و حمله آن به کبد صورت می پذیرد.
بیماری سلیاک - بیماری سلیاک یک بیماری روده کوچک که در آن یک فرد دارای آلرژی به گلوتن و توسعه گاز، نفخ، اسهال و در موارد پیشرفته باعث سوء تغذیه می شود بیماری سلیاک همچنین می توانند سطح غیرطبیعی آنزیم های ALT وAST  را افزایش دهند.
بیماری کرون و کولیت اولسراتیو - این بیماریها در نتیجه التهاب مزمن روده می باشد که بیماری التهابی روده نامیده می شوند در این افراد التهاب کبد ( هپاتیت ) یا کلانژیت اسکلروزان اولیه مجاری صفراوی نیز می تواند رخ دهد که باعث تست های غیر طبیعی کبدی می شود.
عفونت های ویروسی دیگر از ویروس های هپاتیت مشترک A، B، C گاهی اوقات می تواند باعث افزایش آنزیم های کبدی در بدن و به عفونت و التهاب کبد منجر شود.
عفونت غیر ویروسی کبد بسیار نادر است اما آنها نیز می توانند سبب آسیب کبدی شوند هپاتیت باکتریایی و آمیبی کبد سبب آبسه ای که به طور معمول به عنوان کانون عفونت که در آن التهاب کبد به کلی رخ می دهد.
به ندرت، آنزیم های غیر طبیعی می تواند نشانه ای از سرطان کبد باشد گسترش سرطان به کبد از سایر ارگان ها همانند ( کولون، پانکراس، معده و غیره است که ( بدخیمی متاستاتیک ) کبد نامیده می شود.
همانژیوم کبد ( توده های غیر طبیعی عروق خونی و غیر معمول در کبد ) شایع ترین تومورها در کبد می باشد همانژیوم کبدی خوش خیم است و به طور کلی تست های کبدی را بالا نمی برد.
سندرم Budd-Chiari - یکی دیگر از بیماریهای نادر به نام سندرم Budd-Chiari سبب بالا رفتن آزمایشات کبد می شود در این وضعیت، انسداد جریان خون در کبد توسط یک لخته خون می تواند با محدود کردن جریان خون، منجر به آسیب سلول های کبدی می شود در نتیجه آنزیم های کبدی ممکن است افزایش یابد که نشاندهنده التهاب کبدی است.
اختلالات ذخیره گلیکوژن - شرایط ژنتیکی مشاهده شده در کودکان که ( در هنگام تولد با شدت زیاد و بعد از آن در دوران کودکی در انواع با شدت کمتر تشخیص داده می شود که به توانایی کبد برای ذخیره و سوخت و ساز گلیکوژن، قندهای پیچیده لازم برای تولید مواد غذایی و انرژی در بدن، لطمه می زند اختلالات ذخیره گلیکوژن درجات مختلفی از اختلالات آنزیم کبدی است.

ارزیابی افراد سالم با آنزیم های غیر طبیعی کبد توسط پزشک

ارزیابی افراد سالم با آنزیم های غیر طبیعی کبد، باید بصورت فردی انجام شود پزشک ممکن است نتایچ آزمایش های قدیمی بیمار را با جدید مقایسه نماید. اگر تست های قدیمی نرمال باشد ممکن است آزمایش خون را در هفته یا ماه بعد تکرار کند تا ببینید که آیا این سطح غیر طبیعی مداوم است.
در عین حال، همراه با معاینه فیزیکی، پزشک به جستجو برای علل بالقوه عفونی و غیر عفونی و عوامل خطر برای بیماری های کبدی مانند جستجو برای:
داروها
مصرف الکل
موارد تماس جنسی با کسی که امکان ویروسی هپاتیت دارد
تاریخچه انتقال خون
تاریخچه استفاده از مواد مخدر تزریقی
تماس شغلی با خون
سابقه اشتراک گذاری سوزن، تتو، سفر خارجی
تاریخچه خانوادگی بیماری کبدی ( برای احتمال بیماری های توارثی از قبیل هماکروماتوزیس، بیماری ویلسون یا کمبود alpha-1-antitrypsin )
علائم ونشانه هایی از آسیب کبد مانند زردی، کبودی آسان، آسیت )اتساع شکم )، بزرگ شدن طحال ( اسپلنومگالی) می تواند باشد علائم بیماری کبد غیر اختصاصی و متعدد هستند برخی از متداولترین علائم بیماری کبدی ممکن است شامل خستگی، خارش، پوست زرد، بی اشتهایی، درد شکم باشد
اگر الکل یا دارو مسئول آنزیم های کبدی غیر طبیعی است با توقف مصرف الکل یا دارو در هفته ها و ماه ها سطح آنزیم ها طبیعی می شود اگر چاقی سبب بیماری کبد چرب است 5٪ تا 10٪ کاهش وزن، می تواند منجر به سطح طبیعی یا نزدیک به سطح طبیعی AST و ALT در برخی از افراد مشکوک شود.
اگر سطح غیر طبیعی آنزیم های کبدی علی رغم قطع الکل، کاهش وزن و قطع دارو باقی بماند آزمایش های دیگری را می توان برای کمک به تشخیص سایر بیماری های کبدی انجام داد خون می تواند از نظر حضور ویروس هپاتیت B وC  و آنتی بادی های مربوط به آنها ارزیابی شود سطح خونی آهن، آهن اشباع شده و فریتین اندازه گیری می شود که معمولا در افراد مبتلا به هماکروماتوزیس افزایش می یابد سطح خونی ماده ای به نام سرولوپلاسمین معمولا در افراد مبتلا به بیماری ویلسون کاهش می یابد سطح خونی آنتی بادی های مشخص آنتی بادی ضد هسته ای یا ANA، آنتی بادی ماهیچه ای anti-smoth و آنتی بادی کبد و کلیه میکروزومال در افراد مبتلا به التهاب هپاتیت اتوایمون افزایش می یابد.
سونوگرافی کبد و CT اسکن شکم، گاهی برای رد تومور در کبد و یا شرایط دیگر مانند سنگ کیسه صفرا و یا تومورهای عامل انسداد مجاری استفاده می شود. این آزمایشات همچنین می تواند اطلاعات مهم بصری در مورد کبد مانند اندازه، شکل، زخم و داده های مهم آناتومی بدن انسان فراهم کند. اسکن کبد CT برای تشخیص صدمات ناشی از ضربه به کبد بسیار مفید است.
بیوپسی کبد گاهی اوقات می تواند در تشخیص علت بیماری کبدی کمک کند. در این روش یک سوزن از طریق پوست در بالای راست شکم قرار داده می شود و لایه نازکی از بافت کبدی برای آزمایش زیر میکروسکوپ برداشته می شود. بیوپسی کبد اغلب پس از انجام مطالعه سونوگرافی کبد قرار گرفته است. البته همه افراد مبتلا آنزیم های غیر طبیعی نیاز به بیوپسی کبد ندارند. دکتر معمولا این روش را توصیه خواهد کرد اگر:
اطلاعات به دست آمده از نمونه برداری از کبد به احتمال زیاد در درمان برنامه ریزی مفید خواهد بود.
پزشک به دانستن میزان و شدت التهاب یا آسیب کبد نیاز دارد.
اثربخشی درمان خاص، نیاز به نظارت نزدیک در سطح بافت دارد.
بدون هیچ دلیل مشخصی تست های کبدی افزایش یافته است.
بیوپسی از کبد مناسب ترین روش در تأیید تشخیص شرایطی از جمله هپاتیت مزمن B و C، هماکروماتوزیس، بیماری ویلسون، التهاب هپاتیت اتوایمون و کمبود alpha-1-antitrypsin است.

توجه: جهت دریافت رژیم غذایی برای کبد چرب و راهنمایی های لازم فرم درخواست رژیم غذایی برای کبد چرب را در سایت پر نمایید تا رژیم غذایی مناسب برایتان ارسال شود

مطالب مرتبط

دکتر فتحی
Author: دکتر فتحی

امیدوارم کمکی هرچند کوچک به ارتقا سلامت جامعه شود. سوالات خود را می توانید در انجمن سلامتی مطرح نمایید برای مطرح کردن سوال کلیک کنید. جهت مطرح کردن سوالات خصوصی کلیک کنید.
.
سوال یا نظر خود را مطرح نمایید.

ارسال نظر به صورت مهمان
پیوست ها (0 / 3)
Share Your Location

نظرات (256)

رتبه 5 از 5 بر مبنای 29 رای

 1. حدیث
 1. 3.5 / 5

سلام خسته نباشید من آزمایش خون انجام دادم alt.ast40و۴١بودن ولی سونو مشکلی نداشتم خانم هستم به نظرتون چرا آنزیما بالا رفتن خیلی نگرانم

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    حدیث
 1. 4.5 / 5

سلام آنزیم ها بالا نیست

  پیوست ها
 

 1. فاطمه

سلام آقای دکتر دختر ۷ ساله من ast 38 و alt47 هنوز سونو ندادم مشکل کبد چرب دارن ؟؟ویتامین دی هم ۱۵ بود باقی آزمایش ها نرمال بود لطفا پاسخ بدید

  پیوست ها
 

 1. zahra
 1. 5 / 5

سلام و خسته نباشید ببخشید من 19سالم هست دوبار ازمایش با فاصله مدت زمانی یک ماه انجام دادم و میزان
288=alt
ast=677
بوده و سونوگرافی که انجام دادم هیچ مشکلی وجود نداشته علت بالا بودن این انزیم ها برای چی میتونه باشه چون داخل سونوگرافی هم هیچ...

سلام و خسته نباشید ببخشید من 19سالم هست دوبار ازمایش با فاصله مدت زمانی یک ماه انجام دادم و میزان
288=alt
ast=677
بوده و سونوگرافی که انجام دادم هیچ مشکلی وجود نداشته علت بالا بودن این انزیم ها برای چی میتونه باشه چون داخل سونوگرافی هم هیچ مشکلی نبوده

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. مرتضی

ast 29
alt 46
کلسترول 165
تری گلیسیریل 92
نتیجه آزمایشم چیه آقای دکتر. کبدم چرب نیست؟

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    مرتضی
 1. 5 / 5

alt کمی بالا است و 6 ماه بعد مجددا چک نمایی

  پیوست ها
 

 1. مرتضی

سلام. من 36 سالمه.
ast 29
alt 46
کلسترول 165
تری گلیسرید 92
میخواستم بدونم نتیجه آزمایشم چطوره آقای دکتر ممنون از شما

  پیوست ها
 

 1. mohammad

با سلام
ast 33
alt 48
chol 265
چیکار باید کنم؟
کبدم چربه؟

  پیوست ها
 

 1. فرشته

سلام خسته نباشید
ALT:17
AST.:25
Bilirubin total. :1.5بیلی روبینو علامت زده مشکلم چیه-این مال پروانه ممنون میشم جوابمو بدید

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    فرشته
 1. 5 / 5

سلام مشکلی ندارد

  پیوست ها
 

 1. Mahin

سلام ۲۷ سالمه
AST=21
ALT=39
Triglycerides=44
Cholesterol=116
میخاستم بدونم طبیعیه؟ چون تو برگه ازمایش حد نرمال ALT رو زده <31

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    Mahin
 1. 5 / 5

سلام آزمایشات شما نرمال است

  پیوست ها
 

 1. حسین

سلام. خسته نباشید. آقای 30 ساله هستم با ast:63
وalt:96?
آیا بیماری کبدی دارم؟

  پیوست ها
 

 1. محمد    حسین

سلام بیماریتون درمان شد علتش چی بود؟

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    حسین
 1. 5 / 5

سلام احتمال کبد چرب وجود دارد

  پیوست ها
 

 1. المیرا

سلام خسته نباشید ۲۱ سالمه
Ast 37
Alt 74
هستش ، آیا بیماری کبدی دارم؟

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    المیرا
 1. 5 / 5

سلام احتمال کبد چرب وجود دارد

  پیوست ها
 

 1. محمد

سلام دکتر من نوجون ۱۶ ساله هستم ast37 و alt61 دارم

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    محمد
 1. 4.5 / 5

سلام یک بار دیگر ازمایش را تکرا کنید احتمال کبد چرب وجود دارد

  پیوست ها
 

 1. میلاد

درود بر شما و خسته نباشید من ازمایش دادم جواب‌ به‌ شرح زیر است
Ast 39
Alt 65
ممنون میشم نظرتون رو بدید خیلی نگران هستم

  پیوست ها
 

 1. محسن

سلام خسته نباشیدaltمن61زده به چه معناست

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    محسن
 1. 5 / 5

سلام احتمال کبد چرب وجود دارد جهت دریافت رژیم کبد چرب به پزشک مراجعه نمایید

  پیوست ها
 

 1. مازیار

سلام خسته نباشید ... آقای دکتر من سالها پیش مواد مخدر مصرف میکردم و البته قبل از ان ورزش حرفه ای و استرویید مصرف کردم.. الان چند سال مواد مصرف نکردم و قرص متادون میخورم... دو بار سونوگرافی رفتم و گفتن اندازه ، ضخامت همه چیز خوبه فقط اکو کبد...

سلام خسته نباشید ... آقای دکتر من سالها پیش مواد مخدر مصرف میکردم و البته قبل از ان ورزش حرفه ای و استرویید مصرف کردم.. الان چند سال مواد مصرف نکردم و قرص متادون میخورم... دو بار سونوگرافی رفتم و گفتن اندازه ، ضخامت همه چیز خوبه فقط اکو کبد بالاست بخاطر کبد چرب گرید 2 . امروز انزیم ای ال تی من 140 بود ای اس تی 70 اون دوتای دیگه هیچ مشکلی نداشتند. میخواستم بدونم مصرف قرص متادون اسیب مستقیم به کبد میزنه؟ باعث فیبروز کبدی و سیروز کبدی میشه؟

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    مازیار
 1. 5 / 5

سلام.
کبد چرب هنگامی ایجاد می شود که بدن شما چربی زیادی تولید کند یا چربی را به اندازه کافی متابولیزه نکند. چربی اضافی در سلولهای کبدی، جایی که تجمع یافته و باعث بیماری کبد چرب می شود ذخیره می شود.
این تولید چربی می تواند ناشی از انواع مختلفی...

سلام.
کبد چرب هنگامی ایجاد می شود که بدن شما چربی زیادی تولید کند یا چربی را به اندازه کافی متابولیزه نکند. چربی اضافی در سلولهای کبدی، جایی که تجمع یافته و باعث بیماری کبد چرب می شود ذخیره می شود.
این تولید چربی می تواند ناشی از انواع مختلفی باشد.
به عنوان مثال، نوشیدن زیاد الکل می تواند باعث بیماری کبد چرب الکلی شود. این اولین مرحله از بیماری کبد مرتبط با الکل است
در افرادی که الکل زیادی نمی نوشند علت بیماری کبد چرب کمتر مشخص است.
ممکن است یک یا چند عامل زیر نقش داشته باشند:
چاقی
قند خون بالا
مقاومت به انسولین
مقادیر زیادی چربی به خصوص تری گلیسیرید در خون شما وجود دارد
علل کمتر شایع کبد چرب شامل
عوارض جانبی برخی از داروها مانند متوترکسات (Trexall)، تاموکسیفن (Nolvadex)، آمیودورون (Pacerone) و اسید والپروئیک (Depakote)
بارداری
کاهش سریع وزن
برخی از انواع عفونت ها، مانند هپاتیت C
قرار گرفتن در معرض سموم خاص
برخی از ژنها همچنین ممکن است خطر ابتلا به کبد چرب را افزایش دهند.
رژیم غذایی مناسب و ورزش پیاده روی در درمان کبد چرب موثر است.

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. سحر

سلام
۲۶سالمه وازمایش کبد دادم خاستم ببینم مسکلی دارم
AGot 19
SGpt 16
Alk 236
P.t 13
Alb 4.7
ممنون میشم اگه جوابم تو ایمیل بزنید

  پیوست ها
  آخرین بار در تاریخ حدود 3 سال قبل توسط دکتر فتحی ویرایش شد دکتر فتحی

 1. دکتر فتحی    سحر
 1. 5 / 5

سلام آزمایشات را با نرمال گزارش شده از آزمایشگاه مقایسه نمایید

  پیوست ها
 

 1. علی

درود بر شما جناب دکتر
ast=61 و alt=122 سونو هم سالم و سایز کبد و صفرا هم پارانشیم نرمال است
کمی درد در سمت راست
دارای بیماری ibs هستم
باقی آزمایشات نرمال
کمی هم غلظت خون دارم
مشکل حادی است؟

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    علی
 1. 5 / 5

سلام احتمال کبد چرب وجود دارد برای تشخیص سونوگرافی کبد توصیه می شود

  پیوست ها
 

 1. نرگس

سلام آقای دکتر ،من ۵۰ سالمه ۶ ماه پیش آزمایش دادم میزان
32Alt
Ast 30
Alk p 209 بود و میزان
Direct bilirobin 0.5 بودکه علامت زده بود ، آیا نرماله یا نه ؟ الانم ۴ کیلو کاهش وزن دارم

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    نرگس
 1. 5 / 5

سلام تست ها نرمال است

  پیوست ها
 

 1. میلاد

با سلام جناب آقای دکتر
SGOT ast 76
SGPT alt 173
گرید چند است؟

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    میلاد
 1. 4.5 / 5

سلام باید سونوگرافی انجام دهید تا مشخص شود

  پیوست ها
 

 1. لیلا

سلام لطفا بفرماييد با اين ازمايش من نياز به درمان دارويي چربی و کبدچرب دارم يا فعلا در حد پرهيز و ورزش هست
Alt 43
AST 25
Phosphatase 247
LDL 129
Hdl 28
Triglycerides 201
Cholesterol 197

Fbs 107

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    لیلا
 1. 4.5 / 5

سلام آزمایشات چربی شما در حد قبول است ولی به علت قند بالای 100 لازم است از خوردن چربی و قند زیاد اجتناب کنید و روزانه 30 دقیقه پیاده روی داشته باشید

  پیوست ها
 

 1. Jamal

متشکرم. اطلاعات خیلی جامعی بود.

  پیوست ها
 

 1. محمد مهدی

سلام اقای دکتر . من چند روز پیش ازمایش خون دادم و نتایج به این صورت بود . AST 530 - Alt 216 - همگی نرمال CBC - نتیجه ی سونو گرافی شکمی و کبد هم بدون عارضه بود . هیچ کاهش وزن و کم اشتهایی و زردی پوستی هم ندارم . ناتوان هم نیستم . ولی حدود 2 ماه...

سلام اقای دکتر . من چند روز پیش ازمایش خون دادم و نتایج به این صورت بود . AST 530 - Alt 216 - همگی نرمال CBC - نتیجه ی سونو گرافی شکمی و کبد هم بدون عارضه بود . هیچ کاهش وزن و کم اشتهایی و زردی پوستی هم ندارم . ناتوان هم نیستم . ولی حدود 2 ماه داروی فلوکستین20 ( ضد افسردگی ) و جینکوجینسینگ استفاده کردم . 3 جلسه قبل از ازمایش هم باشگاه بدن سازی رفتم . ایا مشکل خاصی دارم ؟ نظر شما چیه دکتر ؟ خواهش میکنم سریع جوابمو بدین . خیلی استرس دارم .

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    محمد مهدی
 1. 5 / 5

با سلام تست های کبدی شما بالا است نزد پزشک متخصص داخلی بروید تا بررسی لازم انجام شود

  پیوست ها
 

 1. Reza
 1. 5 / 5

سلام اقای دکتر من 26 سالمه و چند روز قبل ازمایش دادم و نتیجش به این صورت بود
Fasting blood glucose: 78
Total cholestrol: 271
Triglycerides: 122
Hdl: 51
Ldl: 179
Ast: 24
Alt: 34
Vit d3: 10.09
میخواستم نظر شمارو بدونم و این که احتمال داره کبد چرب...

سلام اقای دکتر من 26 سالمه و چند روز قبل ازمایش دادم و نتیجش به این صورت بود
Fasting blood glucose: 78
Total cholestrol: 271
Triglycerides: 122
Hdl: 51
Ldl: 179
Ast: 24
Alt: 34
Vit d3: 10.09
میخواستم نظر شمارو بدونم و این که احتمال داره کبد چرب داشته باشم یا نه؟؟

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    Reza
 1. 5 / 5

با سلام شما کبد چرب ندارید ولی کمبود ویتامین د دارید نزد پزشک بروید تا داروی لازم برایتان نسخه شود

  پیوست ها
 

 1. علی
 1. 5 / 5

با سلام خدمت اقای دکتر
من پسری با سن 19 و وزن 60کیلو میزان ALT:18و
ALP:486میباشم و صورتم جوش زیادی میزنه لطفا درمورد بنده نظر بدید که ایا ازمایشم مشکل دارد یا نه؟. سپاسگذارم

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    علی
 1. 5 / 5

با سلام شما باید نزد پزشک متخصص داخلی بروید تا بررسی کبدی انجام شود

  پیوست ها
 

 1. رجا

سلام آقای دکتر ممنون از پیج خوبتون من آزمایش دادم. کبدم Ast 106 و Alt 117
مشکل چی میتونه باشه

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    رجا
 1. 5 / 5

با سلام یک بار دیگر ازمایشها را در ازمایشگاه دیگر تکرار نمایید اگر بالا بود نیاز به ازمایشات تکمیلی می باشد

  پیوست ها
 

 1. هادی

سلام
ازمایشم
ast 27
alt 51
که محدوده نرمال رو زده تا ۴۵
سونوگرافی شکم کبد رو بدون عارضه و طبیعی نشون داده.
زردی و کاهش وزن و کم اشتهایی ام وجود ندارد.
وزن ام هم طبیعی است.

علت چی می تونه باشه و چه ازمایشاتی باید انجام داده بشه؟

با سپاس

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    هادی
 1. 5 / 5

سلام
منظور شما از سوال مشخص نیست آزمایشهای شما نرمال است

  پیوست ها
 

 1. رنجبر
 1. 5 / 5

سلام آقای دکتر،
کلسترول 218
تری گلیسرید 78
AST=43
ALT=50
اگه ممکنه بفرمایید مشکل کبد هست یا خیر؟
باتشکر

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    رنجبر
 1. 4.5 / 5

با سلام شما ممکن است کبد چرب داشته باشید برای یک ماه رژیم کم چربی داشته باشید و روزانه 45 دقیقه پیداده روی داشته باشید و سپس ازمایش را تکرار نمایید

  پیوست ها
 

 1. مهرسا

سلام دكتر ٥٦ ساله هستم و چكاپ ساليانه همه چيز نرمال بود به جز آميلاز كه به جاي ١٠٠ عدد ١٢٠ نشان داد به شدت نگرانم علائمي هم ندارم ايا جاي نگراني است ؟

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    مهرسا
 1. 5 / 5

سطوح آمیلاز معمولی از فرد به فرد و با توجه به روش های آزمایشی آزمایشگاه متفاوت است. با این حال، بسیاری از آزمایشگاه ها سطح آمیلاز فرد را بین 19 - 86 U / L در نظر می گیرند.
برخی منابع سطح نرمال را در بزرگسالان = 30 تا 220 U / L.
در نوزادان = 6 تا...

سطوح آمیلاز معمولی از فرد به فرد و با توجه به روش های آزمایشی آزمایشگاه متفاوت است. با این حال، بسیاری از آزمایشگاه ها سطح آمیلاز فرد را بین 19 - 86 U / L در نظر می گیرند.
برخی منابع سطح نرمال را در بزرگسالان = 30 تا 220 U / L.
در نوزادان = 6 تا 65 U / L
منبع دیگر:
نوزادان = 5 تا 65 U / L
بزرگسالان = 27 تا 131 U / L
بزرگسالان 60 تا 90 سال = 24 تا 151 U / L
لذا توصیه می شود ازمایش را در یک ازمایشگاه دیگر تکرار نمایید و در صورت بالا بودن با پزشک متخصص گوارش مشورت نمایید
سطح آمیلاز بالا معمولا نشانه ای از پانکراتیت حاد یا مزمن است. پانکراتیت حاد می تواند سطوح آمیلاز را به میزان چهار تا شش برابر بیشتر از محدوده طبیعی تبدیل کند.
سایر شرایط ممکن است سطح آمیلاز را افزایش دهد، از جمله:
سرطان پانکراس
سرطان تخمدان
سرطان ریه
کولسیستیت و سایر شرایطی که می توانند بر روی کیسه صفرا تأثیر بگذارند
اوریون و سایر شرایطی که می توانند غدد بزاقی را تحت تاثیر قرار دهند
کتواسیدوز دیابتی
حاملگی خارج رحمی
انسداد در پانکراس، مجرای صفراوی یا روده
گاستروانتریت
زخم معده
برای مثال تومورهای غدد بزاق، مانند تومور در غدد پاروتید

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. نرگس

ببخشید توی نظر قبلیم محدوده بیلی روبینو اشتباه تایپ کردم اینجا اصلاحش میکنم، لطفا به ایمیلم جوابو بفرستین ممنون
Direct Bilirubin 0.3 Up to 0.25

  پیوست ها
 

 1. اعظم

سلام اقای دکتر خیلی ممنون از مطالب مفیدتون من ازمایش دادمASTنوزده وALTیازده بوده لطفا نظرتون رو بفرمایید

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    اعظم
 1. 3.5 / 5

با سلام نرمال است

  پیوست ها
 

 1. جواد

سلام آقای دکتر. وقت بخیر. من 38 سالمه با 180 قد و 100 وزن. جواب آزمایش خون که تازه گرفتم:
Fsb:95
Chol:182
Tg:193
Hdl:63
Ldl:80
Bun:19
Creat:1.2
SGOT(AST):51
hbA1c:4.5
Ck mb:24
SGPT(ALT):83
Psa:.0.461
Ubt:209
لطفا نظرتون رو بفرمایید

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    جواد

با سلام احتمالا شما دارای کبد چرب هستید یک سونوگرافی کبد انجام دهید

  پیوست ها
 

 1. علی

سلام آقای دکتر ، خسته نباشید
۳۲ سال سن دارم ، قد ۱۶۹ سانت ، وزن ۸۴ کیلو ، همه آزمایش را انجام دادم ، بجز مقادیر زیر مابقی عادی و نرمال بودن :
Bun 17
کلسترول ۲۲۵
تری گلیسیرید ۲۴۱
Sgot 45
Sgpt 82
ویتامین d3: 14
آهن ۵۴
در ضمن بتازگی خود به خود ۳...

سلام آقای دکتر ، خسته نباشید
۳۲ سال سن دارم ، قد ۱۶۹ سانت ، وزن ۸۴ کیلو ، همه آزمایش را انجام دادم ، بجز مقادیر زیر مابقی عادی و نرمال بودن :
Bun 17
کلسترول ۲۲۵
تری گلیسیرید ۲۴۱
Sgot 45
Sgpt 82
ویتامین d3: 14
آهن ۵۴
در ضمن بتازگی خود به خود ۳ تا لک قهوه ای کوچک روی صورتم اومده بغل چشم چپ م و ماهیچه هام همیشه خسته است و تا یه کار سبکی انجام میدم زود خسته میشم و ۸۰ درصد اوقات شکم ام نفخ داره و حافظه کوتاه مدت ام کم شده و کارهای روزمره ام را جهت یادآوری روی کاغذ می نویسم و اینکه گاهی اوقات در زیر کولر هم گرمم میشه و عرق میکنم و سه ماه پیش هم که رفتم حجامت کنم ، حجامت کننده وسط کار بهم گفت که خون از شما نمیاد و نمیشه حجامت کنید . لطفا تشخیص خود را بفرمائید، ممنون

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. مینا

سلام آقای دکتر
من در ماه 5 ام بارداری هستم قبلا سطح آنزیمهای کبدی ام نرمال بود ولی این هفته که آزمایش دادم:
AST=34
ALT=64
بود.
سطح نرمال این آنزیمها در دوران بارداری چقدر است؟ لطفا راهنمایی بفرمایید خیلی نگرانم.

  پیوست ها
 

 1. محمد

با سلام ..... من ۱۵ سالمه .... جواب چکاب کامل بدنم نرمال بود ... فقط alt من ۱۰۷ و ast من ۲۴۰ بود .... آخرین باری که آزمایش داده بودم ۲ ماه پیش بود که اون ها خوب بودن ... اما نمی دونم چرا بالا رفتن .... ترو خدا بگید کبد چرب دارم .... خیلی استرس...

با سلام ..... من ۱۵ سالمه .... جواب چکاب کامل بدنم نرمال بود ... فقط alt من ۱۰۷ و ast من ۲۴۰ بود .... آخرین باری که آزمایش داده بودم ۲ ماه پیش بود که اون ها خوب بودن ... اما نمی دونم چرا بالا رفتن .... ترو خدا بگید کبد چرب دارم .... خیلی استرس دارم .... زود جوابم رو بگید ...

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    محمد
 1. 4.5 / 5

با سلام
آزمایشات را مجددا در یک آزمایشگاه معتبر تکرار کنید اگر باز هم بالا بود باید سونوگرافی کبد انجام دهید ورزش پیاده روی و رژیم غذایی مناسب کبد چرب را نیز داشته باشید برای رژیم مناسب کبد چرب می توانید فرم درخواست را در سایت پر نمایید

  پیوست ها
 

 1. محمد

سلام و وقت بخیر
آقای دکتر من 35 سال دارم و قد و وزنم معمولیه. در عرض سه ماه آزمایش ها رو دو بار تکرار کردم و در بین آنها سونوگرافی رفتم که نتیجه سونوگرافی احتمال کبد چرب خفیف بود. نتیجه آزمایش آخرم به این شکل است:
Cholestrol: 170
Triglyceride:...

سلام و وقت بخیر
آقای دکتر من 35 سال دارم و قد و وزنم معمولیه. در عرض سه ماه آزمایش ها رو دو بار تکرار کردم و در بین آنها سونوگرافی رفتم که نتیجه سونوگرافی احتمال کبد چرب خفیف بود. نتیجه آزمایش آخرم به این شکل است:
Cholestrol: 170
Triglyceride: 132
SGOT:30
*SGPT:81
Alkaline phosphate: 112
----------------------------------
قند بدنم نرماله. در آزمایش قبلی SGPT: 33 ولی Alkaline phosphate: 330 بود. در این فاصله بین دو آزمایش هم شام رو غذای چرب نخوردم. لطفا در رابطه با وضعیت کبدم راهنمایی بفرمایید. با تشکر

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    محمد

با سلام
شما دارای کبد چرب هستید ورزش پیاده روی داشته باشید و رژیم غذایی کم چرب را نیز رعایت نمایید اگر دارای اضافه وزن هستید در سایت فرم درخواست رژیم غذایی برای کاهش وزن را پر نمایید

  پیوست ها
 

 1. محمد    دکتر فتحی

از وقتی که برای پاسخ و راهنمایی اختصاص دادید بینهایت ممنونم

  پیوست ها
 

 1. محمد

سلام.خسته نباشید.من 45سال دارم و میزانaltام۴۶ وastام۳۵میباشد.ایا خیلی نگران کننده وخطرناک است؟درشمن مقدار کلسترول وتری گلیسیرید م هم کمی بیشتر از ۲۰۰است.رژیم غذایی مناسب دارم ولی چربی کبدم کم نمیشود.چه کنم؟باتشکر

  پیوست ها
 

 1. فرشاد

سلام اقای دکتر
۳۰ساله هستم پسر
Ast : 19
Alt : 11
Alkaline phosphatase : 122
پیش دکتر ازمایش دهنده بردم گفت مشکلی نیست
ممنون میشم راهنمائی کنید و اقای دکتر چرا astوalt من شمارشون کمه تو چنتا سایت گشتم تو هیچ کدوم از نظرا این رقما رو ندیدم
با تشکر...

سلام اقای دکتر
۳۰ساله هستم پسر
Ast : 19
Alt : 11
Alkaline phosphatase : 122
پیش دکتر ازمایش دهنده بردم گفت مشکلی نیست
ممنون میشم راهنمائی کنید و اقای دکتر چرا astوalt من شمارشون کمه تو چنتا سایت گشتم تو هیچ کدوم از نظرا این رقما رو ندیدم
با تشکر از شما

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. سهیل

سلام، آقای دکتر
Ast: 28
Alt: 44
Alk.p: 216
Ldh: 610
Chol: 202
Triglcrid: 135
Fbs: 106
Vit d: 10

تپش قلب دارم، خستم و بی خوابی دارم، شکمم ورم داره
دارو امپرازول میخورم، لطفا راهنمایی بفرمایید

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    سهیل

مقدار نرمال ldh شما بالا است مقدار نرمال ldh در مردان بین 135 – 225 واحد در لیتر است مقدار ldh را با نرمالی که از طرف آزمایشگاه ارائه شده است مقایسه کنید اگر بالاتر بود باید مجدداً یک آزمایش ldh انجام دهید و اگر باز هم بالا بود باید نزد پزشک...

مقدار نرمال ldh شما بالا است مقدار نرمال ldh در مردان بین 135 – 225 واحد در لیتر است مقدار ldh را با نرمالی که از طرف آزمایشگاه ارائه شده است مقایسه کنید اگر بالاتر بود باید مجدداً یک آزمایش ldh انجام دهید و اگر باز هم بالا بود باید نزد پزشک گوارش بروید تا از نظر کبد و بیماریهای دیگر بررسی لازم انجام شود. تست ویتامین د شما نیز پایین است و باید برای 2 ماه هفته ای یک عدد ویتامین د 50000 واحد مصرف نمایید و سپس ماهیانه یک عدد ویتامین د مصرف نمایید.

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. احسان

سلام خسته نباشید اقای دکتر ازمایش کبدم Alp176 وAST23 وALT30 اگه میشه بگین کبدم مشکل داره یانه وسنمم ۲۶ تشکر

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    احسان

سلام. تست کبدی شما بالا است یک سونوگرافی کبدی انجام دهید و اگر دارای کبد چرب هستید درمان رژیم کم چرب و ورزش را شروع کنید

  پیوست ها
 

 1. آرزو گلناری

سلام,ببخشید من سونوگرافی کبد وکیسه صفرا انجام دادم نوشته نرمال,کبد چرب رو میشه از سونوگرافی تشخیص داد؟یا باید آزمایش برم ؟ ممنون

  پیوست ها
 

 1. ویدا

باسلام من 40 سال سن دارم وزنم به قدمم نرماله در هفته 2 روز ورزش شناو و تقریبا هر روز پیاده روی دارم به فاصله یک ماه دو بار ازمایش دادم که خر دو یک نتیجه را داد لطفا تفسیر بفرمایید
creatinine: 1.0
uric acid : 4.7
triglyceride: 140
cholesterol...

باسلام من 40 سال سن دارم وزنم به قدمم نرماله در هفته 2 روز ورزش شناو و تقریبا هر روز پیاده روی دارم به فاصله یک ماه دو بار ازمایش دادم که خر دو یک نتیجه را داد لطفا تفسیر بفرمایید
creatinine: 1.0
uric acid : 4.7
triglyceride: 140
cholesterol: 154
sgot: 24
sgpt: 43
alk.phos: 163
hdl: 35
ldl: 91
tsh: 0.77
علت بالا بودن sgptچیست رنج ازمایشگاه 0 تا 33 میباشد لازم به توضیح هست به علت میگرم مصرف قرص سوماتریپتان در ماه زیاد دارم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    ویدا

با سلام می تواند مربوط به شروع کبد چرب باشد برای یک ماه غذای کم چرب مصرف نمایید و ورزش پیاده روی نیز داشته باشید و سپس مجدد تست را چک کنید

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    دکتر فتحی

با سلام
در سونوگرافی هم تشخیص داده می شود ولی ازمایش هم انجام دهید

  پیوست ها
 

 1. مهدی

سلام آقای دکتر،
کلسترول 194
تری گلیسرید 203
AST=20
ALT=48
اگه ممکنه بفرمایید مشکل کبد هست یا خیر؟
باتشکر

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    مهدی

با سلام احتمال کبد چرب وجود دارد مجددا ازمایش را تکرار نمایید اگر بالا بود باید سونوگرافی انجام شود

  پیوست ها
 

 1. جبایه

سلام جناب دکتر
ممنونم از نوشته بسیار مفیدتان
سوالی داشتم از خدمتون. یکی از دوستان من حدود یک ماهه رنگ صورتش شدیدا زرد شده و بدش تماما خوارش گرفت تا بعد از مراجعه به پزشکان متعدد فعلا تحت درمان آقای دکتر شیرمحمدی در تبریز هستند. سال قبل هم خفیف تر...

سلام جناب دکتر
ممنونم از نوشته بسیار مفیدتان
سوالی داشتم از خدمتون. یکی از دوستان من حدود یک ماهه رنگ صورتش شدیدا زرد شده و بدش تماما خوارش گرفت تا بعد از مراجعه به پزشکان متعدد فعلا تحت درمان آقای دکتر شیرمحمدی در تبریز هستند. سال قبل هم خفیف تر اینطور شد ولی پیگیر نشد. بیلی روبین 14بود تا 23 هم بالا رفته تشخیص اتوایمیون دادن.نمونه برداری کردن جواب نیومده. آقای دکتر خیلی نحیف شده نمیتونه چیزی بخوره بدنش واکنش نشون میده.
ببخشید سوالم 1-چی بخورهیا بنوشه2- مراکز درمانی بهتر در کشور کجاست؟3-چهکاری براش میتونیم انجام بدیم فعلا خونه به حالت بستریه

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. سعدی

سلام پنجاه سالمه و ALTمن 37 و AST من 25 است تریگلیسیرید من هم 133 و کلوسترول توتال من 159 میشه وضعیت منو بفرمایید ممنون

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    سعدی

با سلام وضعیت شما خوب است

  پیوست ها
 

 1. بابک حسینی

ضمن سلام و خسته نباشی
cholesterol 239
triglyceride 238
ALT 169
AST 54
نظرتون رو لطف بفرماییید
با تشکر فراوان

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    بابک حسینی

با سلام یک سونوگرافی از کبد انجام دهید احتمال کبد چرب وجود دارد

  پیوست ها
 

 1. حمزه

سلام
cholesterol 248
triglyceride 196
ALT 60
AST31
نظرتون رو لطف بفرماییید
تشکر

  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    حمزه

با سلام شما احتمالا دارای کید چرب هستید رژیم غذایی کم چرب داشته باشید و ورزش پیاده روی را در برنامه روزانه خود قرار دهید و یک ماه دیگر مجددا تست را انجام دهید

  پیوست ها
 

 1. تبسم

سلام جناب دکتر
من در اردیبهشت ماه آزمایش خون دادم و در جواب آزمایش میزان alt=82 و میزان ast=37 بود و چربی ها نرمال بودن ، چند هفته بعد سونوگرافی دادم و گفتن مشکلی وجود نداره ، لازم به ذکر است چند روز قبل از آزمایش دچار مسمومیت و مصرف دارو و...

سلام جناب دکتر
من در اردیبهشت ماه آزمایش خون دادم و در جواب آزمایش میزان alt=82 و میزان ast=37 بود و چربی ها نرمال بودن ، چند هفته بعد سونوگرافی دادم و گفتن مشکلی وجود نداره ، لازم به ذکر است چند روز قبل از آزمایش دچار مسمومیت و مصرف دارو و امپول جهت مسمومیت شدم و همچنین به علت چنگ گرفتگن گربه واکسن های لازمه رو دریافت کرده بودم ، و علائمی چون زردی چشم را ندارم ، آیا احتمال هپاتیت وجود داره ؟ شدیدا دچار استرس شدم سر این موضوع. و این که آیا ممکن هست که کبد چرب در سونوگرافی مشخص نشود ؟
ممنونم از و بزرگواری تون و وقتی که گذاشتید

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    تبسم
 1. 5 / 5

آزمایش را در یک آزمایش دیگر تکرار کنید اگر باز هم بالا بود با یک متخصص داخلی مشورت نمایید ترانس آمیناز آسپارتات (AST) و آلانین ترانس آمیناز (ALT) در حاملگی های طبیعی افزایش نمی یابد. این می تواند در بسیاری از شرایط مختلف در دوران بارداری افزایش...

آزمایش را در یک آزمایش دیگر تکرار کنید اگر باز هم بالا بود با یک متخصص داخلی مشورت نمایید ترانس آمیناز آسپارتات (AST) و آلانین ترانس آمیناز (ALT) در حاملگی های طبیعی افزایش نمی یابد. این می تواند در بسیاری از شرایط مختلف در دوران بارداری افزایش یابد. بعضی از آنها برای حاملگی منحصر به فرد هستند مانند پره اکلامپسی / اکلامپسی، HELLP و AFLP. سطح بالای ALT در بیماران مبتلا به هپاتیت ویروسی دیده می شود. با این حال، بالاترین سطح در بیماران مبتلا به آسیب سمی حاد کبد دیده می شود همانطور که در مصرف بیش از حد استامینوفن دیده می شود. هر دو AST و ALT می تواند به علت آسیب کبدی افزایش یابند.
آسیب کبدی سبب کاهش گلوکز و افزایش سطح قند خون می شود.
سم زدایی از کبد نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و منجر به افزایش سطح آمونیاک خون، به ویژه در دوره بیماری می شود.
علاوه بر این، یافته های آزمایشگاهی ممکن است با انعقاد انسدادی منتشر (DIC)، بخصوص افزایش زمان پروترومبین، فیبرینوژن کم و سطح آنتی ترومبین کم باشد. این نتیجه یک تصویر بالینی مشابه DIC است با این حال، در AFLP، مقادیر غیر طبیعی است نه به دلیل مصرف عوامل لخته شدن، بلکه به کاهش تولید توسط کبد آسیب دیده است.
سطح بیلیروبین بالا می رود. این ارتفاع عمدتاً به صورت کانونی شده است و سطح آن بیش از 5 میلی گرم در دسی لیتر است. این می تواند منجر به زردی شود که به ندرت در بیماران با سایر انواع آسیب کبدی مرتبط با بارداری، از جمله پره اکلامپسی دیده می شود.
برخی از بیماران ممکن است پانکراتیت را ایجاد کنند که می تواند منجر به افزایش آمیلاز، لیپاز و افزایش قند خون شود.
همانطور که کلیه مادران تحت تاثیر قرار می گیرند کراتین و اسید اوریک خون می توانند افزایش یابد و منجر به اسیدوز متابولیک شود.
مراقبت پزشکی
تحویل جنین بدون در نظر گرفتن سن حاملگی تنها درمان برای کبد چرب حاد حاملگی (AFLP) است هنگامی که تشخیص داده می شود.
حالت زایمان وابسته به چند عامل زیر است:
وضعیت جنین: بسیاری از جنین ها شواهدی از آسفیکسی و هیپوکسی را نشان می دهند بنابراین، نظارت دقیق وضعیت جنین ضروری است همراه با توانایی تسریع در تحویل، هماهنگی جنین باید آشکار شود.
وضعیت انعقاد مادری: با توجه به اختلالات انعقادی که می تواند همراه AFLP باشد ممکن است بیماران نیاز به جایگزینی عوامل انعقادی آنها داشته باشند اگر سزارین لازم باشد.
احتمال موفقیت با القاء زایمان: اگر زایمان در عرض 24 ساعت از زمان تشخیص انجام شود زایمان سزارین ممکن است مطلوب باشد.
درمان هیپوگلیسمی شدید که ممکن است رخ دهد برای جلوگیری از کما و مرگ ضروری است. برای حفظ سطح قند خون، بیماران نیاز به حداقل 5٪ محلول دکستروز دارند. گلوکز خون باید تا زمانی که عملکرد کبد بازگردانده شود و بیمار یک رژیم منظم را تحمل کند کنترل شود.
عملکرد کلیه همچنین می تواند توسط عوامل متعددی، از جمله خونریزیوابسته به زایمان، که می تواند منجر به نکروز لوله ای حاد و سندرم هپاترونن شود. تعادل سیال را باید از نزدیک تحت نظارت قرار داد زیرا ممکن است بیماران به علت کم بودن فشار انکوشیال پلاسما، ادم ریوی ایجاد کنند.
مارتین و همکاران گزارش کردند که استفاده از تبادل پلاسما پس از زایمان برای درمان موارد شدید AFLP در دوره پس از زایمان گزارش شده است. بیماران مبتلا به انسفالوپاتی شدید، در حمایت از تهویه، یا با نارسایی شدید کبد یا کلیوی که قادر به پاسخگویی به مدیریت معمول نیستند تبادل پلاسما انجام گرفت. همه بیماران علائم بهبود یافته و مقادیر آزمایشگاهی را نشان دادند. جین و همکاران گزارش موفقیت در تبادل پلاسما در 39 بیمار را گزارش کردند. چو و همکارانش در دستیابی به ترکیب مبادله پلاسما با همودیافیلتراسیون مداوم برای بیماران مبتلا به اختلال عملکرد چندگانه موفق بودند.

ادامه مطلب
  پیوست ها
 

 1. دکتر فتحی    تبسم

با سلام
احتمال کبد چرب وجود دارد رژیم کم چرب و ورزش پیاده روی داشته باشید و تست های کبدی را مجددا انجام دهید ممکن است کبد چرب شما به علت دریافت داروی باشد که به مرور زمان بهبود پیدا می کند با یک متخصص گوارش مشورت نمایید.

  پیوست ها
 

 1. سعیدشاکری

باسلام انزیمsGot 1531
وانزیمSGpt 1060میباشد علایم دیگری ندارم امیدی به زندگی هست یاراهنماییم کنیدلطفا

  پیوست ها
 

 1. محمد

سلام
من ۳۱ سالم هست؛ یه مدته دچار ضعف ؛حالت تهوع و سرگیجه میشم چک آپ کامل شدم؛ رنج AST46هستALT97 میشه راهنمایی کنید.

  پیوست ها
 

 1. فریبا

سلام.من altنرمال داشتم و astکمی بالا بود.سونوگرافی هم رفتم گفتند مشکلی نیست.۷ارش دارم.ممکنه هپاتیت داشته باشم با وحود altنرمال و بزرگ نشدن کبد؟

  پیوست ها
 

 1. یونس صالحی

چه رژیم غذایی رو توصیه میکنین

  پیوست ها
 
هنوز هیچ نظری درباره این پست وجود ندارد
بارگذاری بیشتر ...

تمامي كالاها و خدمات سایت رژیم سلامتی، حسب مورد داراي مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

تمامي كالاها و خدمات سایت رژیم سلامتی، حسب مورد داراي مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعاليت‌های اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوری اسلامی ايران است.

© 2019 , وب سایت رژیم سلامتیاستفاده از مطالب تنها با درج لینک مستقیم مجاز است. حامی: Email Specialist

Search